Escola d’escacs

HORARI CLASSES ANY 2023_2024

  • El curs comença el dia 1 d’octubre fins al mes de juny.
  • Es regirà pel calendari escolar i no hauran classes els dies assenyalats com a festius.
  • Les classes seran d’un dia setmanal.

INSCRIPCIONS
Tel. 687 686 752   –  Per correu elèctronic:  ateneucolon@gmail.com