Assemblea General (24/1/09 a les 10:30)

Es convoca a tots els membres actius de l’Ateneu a la IV Assemblea General que es cel.lebrarà al local del club (c/. Pujades 107) el proper dia 24 de gener del 2009, a les 10:30 hores en primera convocatòria i a les 11:00 hores en segona convocatòria.

L’ordre del dia serà:

 1. Informe de la situació del club.
 2. Comptes anuals.
 3. Resum esportiu de la temporada 2007/2008.
 4. Altes i baixes de jugadors.
 5. Calendari d’activitats per la temporada 2008/2009
  • Social 2009.
  • Open Ateneu Colon 2009.
  • Internacional d’Escacs Actius Vila de Poblenou 2009.
 6. Informe de l’estat actual de la Junta Directiva.
  • Baixes per innactivitat.
  • Eleccions de nous membres per la Junta Directiva.
 7. Precs i preguntes.

Joan Lorda i Ximénez

President del Club d’Escacs Ateneu Colon