Himne de l’Ateneu Colón

Dalt de l’Ateneu, s’han enamorat
més de cent parelles, en aquests cent anys
Ara ja sabeu perquè està amarat
el cor de l´Ateneu d´unió i d’amistat.

També jo a l’Ateneu he trobat l’amistat
de tots els meus companys
del Colon, Colon, Colon.

L’empenta del jovent, la calma dels més grans
tots junts donen la força
del Colon, Colon, Colon.

Dalt de l´Ateneu amb aquesta gent
altres cent trofeus i altres cent anys més.
Dalt de l´Ateneu, dalt de l´Ateneu

Genis Fco. Ruiz Cruz
Jugador de la secció d´escacs.
Barcelona, juliol 1998